Szkolenia

Prowadzę szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych (komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów) oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. Umiejętności zdobyte podczas moich szkoleń procentują zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Ponadto mam doświadczenie w pracy dla Call Centrum jako trener wewnętrzny odpowiedzialny za rozwój procesów i pracowników.

Specjalizuję się w polsko – czeskich szkoleniach międzykulturowych i treningach relokacyjnych. Mam dużą wiedzę i doświadczenie na temat pracy na rynku czeskim.

Jestem certyfikowanym trenerem.
Od 10 lat pracuję w Polsce i w Czechach dla biznesu, a także dla organizacji pozarządowych.

Trenerstwo to spory kawałek mojego życia.

Więcej o moim doświadczeniu na

Szkolenia dla biznesu

Ogólna oferta szkoleniowa

Prowadzę warsztaty polsko – czeskich różnic kulturowych na praktycznych przykładach zwyczajów, zachowań, etykiety biznesowej,  podejścia do pracy i kultury przyjmowania feedbacku dla menadżerów i zespołów. Warsztaty różnic kulturowych mogą mieć też formę spotkania Polaków i Czechów, którzy będą w przyszłości pracować nad wspólny projektem lub w zespole. Ich celem jest integracja, ale też poznanie różnic kulturowych oraz różnic w środowisku pracy i rynku lokalnym. Mogą mieć również formę treningu relokacyjnego dla pracowników i zespołów, które zaczynają współpracę z partnerem czeskim lub przeprowadzają się za granicę.

Warsztaty skierowane do zespołów, które dopiero zaczynają wspólną, ale też dla takich, które przechodzą transformację lub potrzebują wsparcia w przywróceniu wewnętrznej równowagi.

Jak zmotywować pracowników, wspierać ich w dalszym rozwoju i wyznaczaniu ambitniejszych celów? Sposoby pracy oraz narzędzia, które wspierają motywację pracowników i pomagają tchnąć nową energię w ich działania.

Warsztaty, które uwzględniają współczesne podejście psychologii pozytywnej. W pracy ozncza to rozwój zespołu w oparcie o mocne strony i indywidualny potencjał pracowników. Narzędzia do budowania motywacji pracowników, a także komunikacji, która wspiera efektywność i realizację celów.  

Podczas warsztatu dokładnie ćwiczymy i omawiamy techniki asertywności. Przede wszystkim jednak każdy z uczestników wzmacnia siebie i buduje swoją własną wewnętrzną asertywność w tych obszarach, w których potrzebuje ją wzmocnić. Poznaje formy i komunikaty, które pozwalają budować relację i być konstruktywnym w trudnych sytuacjach.

informacja zwrotna jako narzędzie oraz budowanie kultury przekazywania informacji zwrotnej w zespole lub organizacji. Pozytywnie patrząc w przyszłość czyli Feedforward jako narzędzie napędzające działanie i motywację. Jak wdrażać i jak stosować w codziennej pracy i podczas spotkań zespołu.

Trening kreatywności, który wspiera myślenie abstrakcyjne, uelastycznia skojarzenia oraz uczy transformacji myślowych. Warsztat Od problemu do rozwiązań, podczas którego uczestnicy rozwijają kreatywne postawy i wspierające wdrażanie innowacji w oparciu o konkretne metody stosowane w biznesie. Warunki kreatywnej współpracy w zespole.

A także szkolenia z aktywnych metod nauczania osób dorosłych. Jak dobrać narzędzia do celów szkoleniowych. Proces grupowy oraz jak radzić sobie w trudnych sytuacjach szkoleniowych. 

A także wsparcie w zakresie rozwoju pracowników call centra. Udzielania informacji zwrotnej. Technik negocjacji z klientem oraz radzenia sobie ze stresem i wypaleniem w miejscu pracy.

Prowadziłam:

Team Building dla wielu grup młodzieżowych w wieku gimnazjalnym oraz liderów grup młodzieżowych 18 +.

Team buildingi pracownicze wewnątrz organizacji oraz dla zespołów zadaniowych i projektowych.

Team buildingi dla polsko – czeskich grup młodzieżowych oraz pracowników.

 

Jak pracuję

Przygotowanie

Wszystkie szkolenia przygotowuję pod  zapotrzebowanie klienta, po wcześniejszym zbadaniu potrzeb szkoleniowych grupy docelowej.

Prowadzenie

Jako metodyk i trener dbam o proces grupowy. Każde szkolenie to autorski program, ponieważ dostosowuję narzędzia, tak by zefektywnić proces nauczania. Uwzględniam poziom grupy i jej potrzeby podczas trwania procesu szkoleniowego. 

Pracuję warsztatowo, a nie power pointowo.

Ewaluacja

Po każdym szkoleniu dokonuję ewaluacji. Pytam uczestników o informację zwrotną, a także przeprowadzam feedback za pomocą ankiet. Na życzenie klienta przygotowuję powtórki materiału, follow up oraz testy wiedzy. 

Napisz do mnie

Napisz do mnie, jeśli masz pytania dotyczące szkoleń, warsztatów lub współpracy.